"Verdensrekord” i implementering av ERP

Publisert
11.06.2023
 

I september 2020 bestemte Aker Horizons seg for nytt ERP-system – drøye to måneder senere gikk de live.

Aker Horizons utvikler grønne industriprosjekter og teknologi som fremskynder overgangen til et nullutslippssamfunn. Selskapet opererer innen fornybar energi og karbonfangst, og utvikler grønne industrielle kunnskapssentere som kombinerer kostnadseffektiv fornybar energi med hydrogenproduksjon og nedstrømsaktiviteter. 

Som en del av Aker med 180 år med industriell erfaring, bygger Aker Horizons videre på eksisterende industriell-, teknologisk- og kapitalmarkedsekspertise for å løse klimautfordringer.

– Aker er et fantastisk spennende konsern, forteller CEO i Axdata, Trond Johannesen, før han fortsetter: At vi har fått muligheten til å samarbeide med Aker om deres nye satsning i Aker Horizons er vi meget stolte av. I tillegg til at vi kan få ta del i den reisen Aker Horizons har startet på tror vi også at vi har mye å bidra med når det kommer til gode råd på veien rundt prosesser og teknologi.

Den reisen kommer vi tilbake til. Men først:

«Hvem tar ufordringen»

Aker Horizons hadde behov for en løsning som kunne dekke både tekniske og funksjonelle krav, samtidig som sikkerhet var ivaretatt. I tillegg var det viktig med en skalerbar løsning som kunne imøtekomme selskapets vekstambisjoner, og dermed økt krav til funksjonalitet. 

Med utgangspunkt i dette begynte en omfattende prosess etter passende løsning, samt en partner med relevant kompetanse og god forståelse for oppgaven. Det var også vesentlig at valgt partner hadde en agil metodikk for implementering, da de var under tidspress for å få løsningen live så fort som mulig.

Vi er svært fornøyde med at dette ambisiøse prosjektet kom i mål til planlagt tid
– Petter Natås, Group Chief Controller, Aker Horizons.

De var derfor på jakt etter en partner som kunne ta utfordringen og bli med på forsøk på «verdensrekord» i implementering av ERP. Aker Horizons startet med en grundig evaluering av ulike løsninger i markedet og vurderte at Microsoft Dynamics 365 var den løsningen som dekket deres behov best. Men hvem kunne bistå dem på veien videre?

Svaret ble Axdata

Etter at valget hadde landet på Microsoft Dynamics 365 fortsatte prosessen med å kartlegge ulike partneres kompetansenivå og bransjekunnskap. Tidlig i prosessen pekte Axdata seg ut som en partner med dyp kompetanse og ikke minst en prosjektmetodikk som ville være den mest effektive implementeringsmetoden for å sikre fremdrift og kvalitet. 

Aker Horizons og Axdata ble enige om et samarbeid den 26. september 2020.

Takket være stor endringsvilje, gode samarbeidsevner, et tydelig scope fra Aker Horizons, samt et prekonfigurert oppsett til Dynamics 365 med en godt innarbeidet metodikk og mye kompetanse hos Axdata, gikk Aker Horizons selskapene Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind live med Microsoft Dynamics 365 Finance 1. desember 2020. 

Dette kun drøye 2 måneder etter at de initierte prosjektet med å anskaffe en ny ERP-løsning – et skoleeksempel på effektiv ERP-implementering!

Refleksjoner fra rekordsetterne

Om det er verdensrekord vet vi ikke, men at dette har vært en utrolig intensiv og effektiv prosess er hevet over enhver tvil. Aker Horizons hadde en klar målsetning med prosjektet og de viste hele tiden stort engasjement og vilje til å stole på våre anbefalinger og at vår kompetanse var til deres beste. Dette, sammen med et fokus på å finne løsninger, ikke problemer, gjorde at det ble lite friksjon som stjal tid i prosjektet.
– Eivind Tengs, Prosjektleder i Axdata.

Axdata og Microsoft har gjennom prosessen bidratt med kompetanse og innsikt i hvilke funksjoner som dekker våre behov, både i dag og i nær fremtid. Vi er svært fornøyde med at dette ambisiøse prosjektet kom i mål til planlagt tid.
– Petter Natås, Group Chief Controller i Aker Horizons

Axdata har over flere år gjort store investeringer i Dynamics 365, og har i dag blant annet prekonfigurerte løsninger for de industrier vi satser på. Dette i kombinasjon med dyktige medarbeidere i Axdata og Aker, samt Aker sin innstilling til prosjektet gjorde oss trygge på at vi ville evne å levere på Aker Horizons tøffe ambisjoner. Vi gleder oss til fortsettelsen av samarbeidet med et så proaktivt selskap.
– Trond Johansson, CEO i Axdata

Stay-Informed-Bg

Hold deg oppdatert på informasjon og nyheter med AxdataConnect