Valgte en sikker løsning laget for vekst

Valgte en sikker løsning laget for vekst

Publisert
6.02.2023

Å lykkes med et ERP-prosjekt krever modenhet. Scanship demonstrerte dette på eksemplarisk vis.

Det å være et selskap i voldsom vekst i en fremtidsrettet bransje gjør at det ofte blir lite fokus på digital gjeld og digitalisering – mange vokser rett og slett for fort. Og nye vekstprosjekter uten digitale løsninger og prosesser på plass for å støtte opp om veksten, fører sjelden noen vei.

Dette var heldigvis ikke tilfellet for det Vow-eide selskapet Scanship. De tilbyr teknologi og løsninger som renser avløpsvann, og omdanner avfall til verdifulle ressurser. Løsningen genererer ren energi til kunder innen cruise, oppdrett og rekke andre næringer til havs.I tillegg bidrar Scanship til sambehandling, avfalls- og plastforvaltning og biogassproduksjon for en rekke næringer på land.

Underdimensjonert ERP

Scanship opplevde at den eksisterende ERP-løsningen ikke var dimensjonert for selskapets vekst. Det krevdes en rekke manuelle operasjoner for å opprettholde oversikten, samt rapportering for å få data til å ta riktige og gode beslutninger for driften. I tillegg var de bekymret for at den eksisterende løsningen var en on-premise løsning som kunne være utsatt for sikkerhetsutfordringer. 

Med dette bakteppet begynte Scanship å se etter alternative løsninger som tilrettela for smidigere datafangst og effektive rapporteringsrutiner. Det var også viktig for dem at løsningen understøttet innkjøpsprosessene. 

– Vi ønsket en løsning som ga oss bedre kontroll på ettermarkedet og var dimensjonert for selskapets vekst, forteller Per Stensli, Supply Chain Director i Scanship.


Scanship får en løsning som er strukturert for å effektivisere forretningsprosessene og er dimensjonert for vekst.
- Tobias Stenbråten, løsningsarkitekt, Axdata

Fremtidens ERP-system

For løsningen Scanship valgte besto av en solid miks av skreddersydde tillegg. I tillegg til Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations har de nemlig inkludert IP-er som som Axdata Engineering, Axdata Expences Extension, Axdata Foundation and Toolbox, Axdata Installation og Axdata Printing og label. For å krydre det hele har de også implementert I løsningen med integrasjonsløsninger til Advanced Ledger Import, Bisnode og Axdata Currency import.

– Scanship får en løsning som er strukturert for å effektivisere forretningsprosessene og er dimensjonert for vekst. Med kombinasjonen Standard Microsoft Dynamics 365 og løsninger som er utviklet for produksjons- og engineeringsbransjen får de løsning som er optimalt tilpasset selskapsstrukturen, avslutter løsningsarkitekt i Axdata, Tobias Stenbråten.

Vi er trygge på at Scanship står digitalt rustet for veksten som kommer, og gleder oss til fremtiden sammen!

Stay-Informed-Bg

Hold deg oppdatert på informasjon og nyheter med AxdataConnect