Søkte effektiv dataflyt og bedre drift

Søkte effektiv dataflyt og bedre drift

Publisert
13.04.2023

OSO Hotwater har investert betraktelig med ressurser i automatisering av produksjonen, men hva med ERP-systemet?

OSO identifiserte tidlig et stort forbedringspotensial for hvordan forretningsapplikasjonene kunne bidra til optimal drift av selskapet etter moderniseringen. Etter en grundig prosess besluttet de å implementere Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management med Axdata som partner.

Axdata er svært profesjonelle, med god erfaring fra industri, og er den partneren med best forståelse for vår forretning
– Roy Magnussen, CEO i OSO Hotwater Group AS

De leverer også beredere til mange av de best kjente varmeprodusentenei Europa. Kvalitet, miljø og bærekraft står i høyt fokus, og de har som mål å lage beredere som er bra for både forbruker, industri og miljø gjennom produktersom er energibesparende, miljøvennlige og langtlevende.

Automatisert produksjon, manuell dataflyt?

Kvalitet, miljø og bærekraft står i høyt fokus hos OSO, og de har som mål å lage beredere som er bra for både forbruker, industri og miljø gjennom produktersom er energibesparende, miljøvennlige og langtlevende.

Men med mange manuelle operasjoner i forretningsprosessene, opplevde OSO Hotwater et stort forbedringspotensiale både i datafangst, dataflyt og rapportering for områder som intercompany, engineering, produksjon, innkjøp, økonomi, salg, service og vedlikehold. 

En stadig mer automatisert produksjon, hurtigere endringer i markedet og kortere tid til å omstille produksjonen for å tilpasse seg nye markedsbehov, gjorde at de så behovet for hurtigere og sikrere datafangst, samt automatisert dataflyt med bedre rapporteringsmuligheter. 

I tillegg hadde OSO Hotwater et ønske om en ensrettet konsernmodell med helautomatiserte konserninterne transaksjoner på tvers av landegrensene. Dette gjorde at de startet prosjektet med å anskaffe en ny ERP-løsning.

En ERP-partner med øye for automasjon

Med høy grad av automasjon og prosesskontroll var det viktig for OSO å finne en løsning og en partner som ivaretok selskapet på en optimal måte, samt en løsning som var fremtidsrettet, fleksibel og solid. 

OSO ønsket også en partner med bransjekunnskap og evne til å forstå deres bransjespesifikke behov. Etter å ha vurdert flere ulike alternativer falt valget etter hvert på Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management, med Axdata som partner.

I samarbeid med Axdata er vi sikre på at dette blir en god og skalerbar løsning for OSO Hotwater
- Henrik Jacobsen, Løsningsrådgiver Dynamics 365 i Microsoft Norge

De valgte videre å berike løsningen med tilleggsløsninger fra Axdata for bransjen, nemlig Axdata Engineering, samt Axdata Currency Import, Foundation & Toolbox, General Ledger Import mot Hult & Lillevik, og Axdata ShipmentBooking mot nShift.

Prosessarkitekt i Axdata, Heidi Sørlie Wester, er både ydmyk og stolt over samarbeidet med OSO Hotwater gjennom implementeringsfasen:

– OSO Hotwater er et spennende selskap med et kjent merkevarenavn for mange, og vi i Axdata er stolte av at vi har fått muligheten til å samarbeide med OSO Hotwater om å modernisere og effektivisere forretningsprosesser på tvers av selskaper og land i konsernet. I tillegg til at vi kan få ta del i disse forbedringsprosessene OSO Hotwater har startet på mener vi også at vi har mye å bidra med når det kommer til gode råd på veien rundt forretningsprosesser og teknologi, forteller hun.

Videre er hun trygg på at Axdata og OSO Hotwater har bygget et solid fundament for å lykkes:

– Axdata har over flere år gjort store investeringer i Dynamics 365, og har i dag blant annet prekonfigurerte løsninger for de industrier vi satser på. Dette i kombinasjon med dyktige medarbeidere i Axdata og OSO Hotwater sin innstilling til prosjektet gjør oss trygge på at vi vil evne å levere på OSO Hotwater sine ambisjoner. Vi gleder oss til fortsettelsen av samarbeidet med et så proaktivt selskap, avslutter hun.

Fremtidens produksjon ivaretatt

Med denne løsningen har OSO Hotwater en moderne ERP-løsning som driftes i skyen og enkelt lar seg skalere i forhold til selskapets utvikling, samtidig som alle data er sikret med høyest mulig sikkerhetsnivå. I tillegg er OSO Hotwater rustet for vekst ved å fjerne kompleksitet og gi bedriften skalerbarhet i hele verdikjeden. 

Partene vil i tiden fremover samarbeide kontinuerlig for å finne måter som løsningen kan optimaliseres for at OSO Hotwater skal få en best mulig forretningsdrift. Det er imidlertid åpenbart at det ikke står på kompetansen eller viljen hos partene. Selv Microsoft Norges representant er imponert over riggen:

– OSO Hotwater er et fremoverlent og innovativt selskap og vi i Microsoft Norge er veldig fornøyd med at Dynamics 365 er det alternativet som dekke deres behov når de skulle bytte ut ERP-løsningen sin. I samarbeid med Axdata er vi sikre på at dette blir en god og skalerbar løsning for OSO Hotwater, forteller Henrik Jacobs, Løsningsrådgiver Dynamics 365 i Microsoft Norge.

Tankene om samarbeidet deles også hos OSO Hotwater:

– For oss ble valget av Axdata som partner for implementeringen av Microsoft et naturlig valg. De er svært profesjonelle, med god erfaring fra industri, og er den partneren med best forståelse for vår forretning, supplerer Roy Magnussen, CEO i OSO Hotwater Group AS.

Stay-Informed-Bg

Hold deg oppdatert på informasjon og nyheter med AxdataConnect