Axdata og Cepheo blir størst på Microsoft Dynamics 365

Axdata og Cepheo blir størst på Microsoft Dynamics 365

Publisert
9.10.2023

Cepheo A/S overtar samtlige Axdata-selskaper og blir Norges største partner på Microsoft Dynamics 365. Med det samles to sterke fagmiljøer og skaper grobunn for videre vekst og teknologisk utvikling.

– Nå blir vi Norges største Microsoft Dynamics 365-partner, og får et helhetlig grep på hele verdikjeden. Dette er positivt for kundene som nå får tilgang til et enda sterkere fagmiljø. Jeg ser et potensiale som strekker seg ut over hele Norden, og som vil komme hele Cepheo og alle våre kunder til gode, sier Managing Director i Cepheo Norge, Erik Bredo Larsen.

– Oppkjøpet fører komplementære fagmiljøer sammen. Dette blir en sammensmeltning av to sterke organisasjoner som utfyller hverandre godt, og kan lære mye av hverandre. Det gjør at vi står bedre rustet til å tiltrekke oss de beste hodene og til å utvikle systemer og løsninger for flere kunder i mange ulike bransjer, sier Trond Johansson, CEO i Axdata.

Vokser til 450 medarbeidere

Kjøpet av Axdata-selskapene er en del av Cepheos ambisiøse vekstplan. Selskapene samles i Cepheo A/S som har flere datterselskaper i Norden. Etter fusjonen vil de to virksomhetene til sammen ha 450 medarbeidere. Over 100 av medarbeiderne sitter i henholdsvis Bergen, Grålum i Østfold, Haugesund, Lillehammer, Molde, Oslo, Sandefjord og Stavanger.  

Cepheo Norge AS skal fortsatt ledes av Erik Bredo Larsen, Managing Director i Cepheo Norge AS. CEO i Axdata, Trond Johansson, går over i en ny rolle som Head of Strategy & PMO i Cepheo-konsernet.

Norges største partner for Microsoft Dynamics 365
Med fusjonen av Axdata og Cepheo skapes Norges største Microsoft Dynamics 365-partner, og en av de ledende partnerne i Norden. Begge selskapene opplever stor vekst og fremgang.

– Med oss får kundene gode og bærekraftige løsninger, og vi ivaretar et sterkt behov i markedet for partnere med et langsiktig perspektiv, sier Bredo Larsen og fortsetter:

Med sammenslåingen skapes større muligheter både for dagens og fremtidige ansatte. Vi gleder oss til å bli flere på reisen videre, og tror det nye miljøet vil være svært attraktivt for dyktige konsulenter i tiden fremover. Vi skal tiltrekke enda flere dyktige hoder på tvers av Microsoft Dynamics 365-plattformen.  

En av de første i Norge
Selskapet var en av de første Microsoft Dynamics 365-partnerne i Norge. Axdata har over flere år levert solid og stabil vekst. Selskapet er spesialisert på levering og support av Microsoft Dynamics 365 til bedrifter innen produksjon, ingeniør- og prosjektorientert industri, samt tjenesteytende næringer. Axdata ble i 2021 for andre gang kåret til årets Norske Microsoft Dynamics 365-partner.

– Fusjonen med Cepheo gjør at vi sammen kan tilby enda sterkere og bredere kompetanse, mer kapasitet til markedet, større fleksibilitet, og en solid forvaltning og videreutvikling av kundene våre, sier Trond Johansson, CEO i Axdata.

For mer informasjon, kontakt:

  • Erik Bredo Larsen, Managing Director Cepheo Norge  
    Mobil: +47 99 59 57 67 eller e-post erik.bredolarsen@cepheo.com
  • Trond-Robert Johansson, CEO Axdata, Head of Strategy & PMO Cepheo Norge
    Mobil: +47 41 42 38 39 eller e-post trojoh@axdata.no  

Om Cepheo og Axdata

Cepheo A/S
Cepheo A/S ble etablert 1. april 2023. Det relativt nyetablerte selskapet har på tvers av Norden mer enn 30 års erfaring med implementering og service av Microsofts løsninger. Cepheo har en ambisiøs vekstplan basert på oppkjøp og organisk vekst. Selskapet vil være den foretrukne samarbeidspartner i Norden for mellomstore og større virksomheter som med utgangspunkt i Microsoft Dynamics 365 løsninger ønsker å operere med større grad av automatisering og datainnsikt. Leveranser skjer i dag gjennom over 400 engasjerte og kompetente medarbeidere. Selskapet ledes i fellesskap av Jørgen Jakobsen og René Ebbesen.

Axdata A/S
Axdata A/S ble etablert i København i 1997 av Kurt Bertelsen. Axdata A/S har siden etableringen hatt et innovativt omdreiningspunkt, og startet med videreutvikling av Microsoft’s Axapta moduler for så å fokusere på Microsoft Dynamics 365. I 2001 ble Axdata AS etablert i Norge med kontorer i både Sandefjord og Oslo. I 2013 tiltrådte nåværende CEO Trond Johansson som CEO for både Norge og Danmark. Axdata er en høyt respektert Microsoft partner. De mottok i 2008 både Microsoft’s vekstpartner utmerkelse, og ble inkludert i Microsoft President's Club – en pris som går til de 5% beste Microsoft-partnere globalt. I 2021 ble de for andre gang årets Norske Microsoft Partner, Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management.  
Stay-Informed-Bg

Hold deg oppdatert på informasjon og nyheter med AxdataConnect